น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ,  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทร/โทรสาร 042 - 583 - 133  คำขวัญตำบลนาเลียง  ต้นเลียงสูงเด่น  น้ำใสเย็นห้วยเซิง รื่นเริงประเพณีบุญพระเวส การเกษตรถั่วลิสง  ดำรงรักษ์ดอนปู่ตา ปวงประชาพอเพียง