สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาแกไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2033 (สายนาแก-หนองญาติ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต้ ระยะทาง  56  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 683  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 2 คน จำนวน  12  หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น 24  คน การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2556 ปัจจุบัน นายสมพงษ์  ไชยศรี  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

view