สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2562

คำนำ สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบ......

อ่านต่อ
view