สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการและเหตุผล ......

อ่านต่อ

การร้องเรียนร้องทุกข์

สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการและเหตุผล ......

อ่านต่อ

ประกาศลดขั้นตอนการบริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการเพื่อประชาชน *************************** อาศัยอำนาจตามมาตรา......

อ่านต่อ
view