สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะผู้บริหาร อบต.

 โครงสร้างคณะผู้บริหาร  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

นายสมพงษ์  ไชยศรี
นายกองคืการบริหารส่วนตำบลนาเลียง

   

นายเมือง ชาเทราช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่่1

 

 
  นายสุพรรณ์  ตะภาวะดี 
    เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

 

 

 

view