ข้าพพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  

ยินดีต้อนรับสู้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง 

อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4258-3133

เข้าสู่หน้าหลัก

 

Enter Site